Wordtravels

Wordtravels

 

 

 

 

South Africa Phrasebook

Afrikaans Phrasebook


English AfrikaansPronounciation
hello Hullo huh low
goodbye totsiens tort seens
thank you dankie dun key
please asseblief ah suh bleef
yes/no ja/nee yah/nee-uh
my name is my naam is may nahm is
where is waar is vaar is
do you speak english praat jy engels praht yay eng uhls
I don�t understand ek verstaan nie ek ver stahn nee
I need a doctor ek makeer 'n dokter ek muk ear uh dork tor

South Africa Phrasebook

Afrikaans Phrasebook


English AfrikaansPronounciation
hello Hullo huh low
goodbye totsiens tort seens
thank you dankie dun key
please asseblief ah suh bleef
yes/no ja/nee yah/nee-uh
my name is my naam is may nahm is
where is waar is vaar is
do you speak english praat jy engels praht yay eng uhls
I don�t understand ek verstaan nie ek ver stahn nee
I need a doctor ek makeer 'n dokter ek muk ear uh dork tor